Bestyrelsen‎ > ‎

Parkering

Vis hensyn over for vores naboer

Afsætning og afhentning af spejdere foregår altid på Skovvænget eller Søvang langs spejdergrunden.

Parkering ved Birkeholt er forbeholdt ledere samt ved transport af grej mv.

Parkeringen skal ske så det ikke er til gene for naboerne.

Derudover ser vi meget gerne at spejderne cykler til spejder.