Bestyrelsen‎ > ‎

Bålregulativ

Bålregulativ for Spejderhuset Birkeholt

Dette regulativ indeholder regler for afbrænding af bål på grunden tilhørende
Spejderhuset Birkeholt, Firhusvej 8, 2970 Hørsholm. Regulativet er udarbejdet
af bestyrelsen af Birkeholt og godkendt på generalforsamlingen den 27.
august, 2008.

Formål med regulativet
At sikre forsvarlig omgang med bål på Birkeholt.

Overholdelse af regulativet
Ved enhver aktivitet, som indeholder afbrænding af bål, skal der udpeges en
ansvarlig leder eller storspejder, herefter kaldet ansvarlige person. Det
påhviler den ansvarlige person at dette regulativ overholdes. Det er den
ansvarlige person, som vurderer om regulativet er overholdt, for hvilket
vedkommende står til ansvar over for Birkeholts bestyrelse.

Regler

  • Bålet må maksimalt indeholde 200 l ~ 0.2 m3 brændbart materiale.
  • Der må kun anvendes tørt, brændbart materiale, dvs. træ eller briketter, som ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lign.
  • Der skal holdes en afstand på mindst 10 m til bygninger med hårdt tag.
  • Enhver afbrænding af bål skal foregå på en sådan måde, at risikoen for at ilden breder sig minimeres.
  • Afbrænding af bål skal planlægges, så det generer mindst muligt.
  • Under afbrænding skal der føres konstant tilsyn med bålet, indtil gløderne er slukket, og det skal slukkes, når det ikke længere behøves.
  • Der skal være tilstrækkelige slukningsmidler tilstede.